Cílem hry poker je získat lepší kombinaci karet, než mají vaši soupeři. Tuto kombinaci tvoří 5 karet. Dvě vaše, jejichž hodnotu víte jen vy, tři libovolné karty z pěti, které postupně odkrývá dealer. Znát všechny možné kombinace, jejich pořadí a pravděpodobnost získání je základem vašeho úspěchu ve hře.

Královská postupka (Royal Flush)

Královská postupka, je nejvyšší pokerová kombinace, jakou můžete získat. Tvoří ji eso, král, dáma, kluk a desítka v jedné barvě. Pravděpodobnost vytvoření kombinace je 1 : 649 739.

Postupka v barvě (Straight Flush)

Druhou nejvyšší hodnocenou kombinací karet je jednobarevná postupka. Tvoří ji pět po sobě jdoucích karet stejné barvy. Pravděpodobnost získání této kombinace v pokeru je 1 : 64 973.

Čtveřice (Four of a kind)

Čtveřice je třetí nejlepší pokerovou kombinací v pořadí, tvořená čtyřmi kartami stejné hodnoty. Pravděpodobnost vytvoření této kombinace je 1 : 4 164.

Trojice+dvojice (Full House)

Trojice karet spolu s dvojicí karet tvoří kombinaci nazývanou Full House. Trojice karet určuje sílu této kombinace v případě, že má Full House více hráčů. Pravděpodobnost je 1 : 693.

Barva (Flush)

Když se vám podaří dát dohromady 5 karet stejné barvy, získali jste Flush. Ten můžete vytvořit s pravděpodobností 1: 508.

Postupka (Straight)

Postupka (nazývaná také špinavá postupka) je kombinací pěti po sobě jdoucích karet různé barvy. V pořadí následuje hned za barvou (Flush) a podaří se vám ji vytvořit s pravděpodobností 1 : 254.

Trojice (Three of kind)

Trojice znamená tři karty se stejnou hodnotou. Pokud dosáhlo více hráčů této kombinace, o síle kombinace rozhoduje výška karet v trojici. Pravděpodobnost je 1 : 46.

Dva páry (Two pairs)

Dva páry karet stejné hodnoty. Tato kombinace následuje hned po trojici. Dva páry můžete získat s pravděpodobností 1 : 20.

Pár (Pair)

Jeden pár karet se stejnou hodnotou. Sílu kombinace určuje výška karet páru. Pár dosáhnete s pravděpodobností 1 : 2.36.

Vysoká karta (High Card)

Pokud se nikomu nepodařilo získat některou z výše uvedených kombinací, rozhoduje nejvyšší karta. Pravděpodobnost, že máte vyšší kartu než soupeř, je 1 : 2.

Sdílej na