Bezpečnost hry ve virtuálním casinu

V souvislosti s provozováním online casin se naskýtá otázka, jakým způsobem jsou zabezpečeny vaše osobní informace, které při registraci uvádíte. To platí i pro samotnou hru, protože při vkladu poskytujete číslo vaší kreditní karty nebo číslo účtu. Vaše obavy se mohou týkat také pravidel hry, přesněji jestli nejde o ovlivněná nebo podvodná pravidla.

Žádná rizika vám nehrozí

Ani v jednom případě z výše jmenovaných rizik není čeho se obávat. Zájem internetového casina je přilákat vás ke hře prostřednictvím reklamy a samozřejmě plně uspokojit vaši hráčskou vášeň, abyste se do online casina radi vraceli.

Samotní provozovatelé casin vědí, že v současnosti existuje rozsáhlá konkurence a také že zprávy o špatné reklamě a podvodech se na internetových fórech okamžitě rozšíří. Nemají proto důvod jakkoli nekale jednat a podvádět, protože by to pro ně znamenalo jistý a rychlý konec. Stávající hráči by také okamžitě přešli ke konkurenci.

Všechny případné hrozby a rizika včetně napadení od hackerů nebo podvodů ze strany hráčů si casina plně uvědomují, a proto se zabezpečují pomocí nejmodernějších opatření, jako jsou např. šifrovací protokoly a ochrana osobních údajů, které svým standardem předčí i internetové bankovnictví. To se mimochodem ocitá v krimi zprávách mnohem častěji než online casina.

Nutná spolupráce s třetími stranami, kdy jde o vývoj softwaru, uchování finančních prostředků nebo zpracování platebních transakcí, se vede ve velmi přísných bezpečnostních podmínkách. Velmi se přitom dbá na ochranu hráčů a jejich vkladů.

Licence a uchovávání herní historie

Každé větší virtuální casino má své zázemí v podobě kamenného sídla s technologickým vybavením, kancelářemi, mnoha zaměstanci a samozřejmě s vedením celé společnosti. Vše podléhá kontrolním orgánům v dané zemi, ktará pro online casino vydává licenci. To také znamená, že veškerá činnost casina podléhá důsledným kontrolám a je tedy prakticky nemožné a vysoce rizikové pokoušet se pravidla obejít i z tohoto důvodu.

Kontrolní orgány také nařizují casinům uchovávat si herní historii, což je přínosné také v případech nesrovnalostí mezi samotnými hráči a současně se jedná o záručení fair play. Není tedy problém cokoli zpětně dohledat, vyžaduje-li to závažnost problému.

Je však třeba upozornit, že k důkladnému a podrobnému zkoumání dochází pouze ve velmi vážných a výjimečných případech, kdy se předpokládá podezření na podvodné jednání. Tento proces se nevztahuje na případy běžných proher či proher v řadě, i když jsou pro hráče nepříjemné, ale souvisí jen s rizikem hry, se kterým každý hráč musí počítat.

V případě, že se rozhodnete casino kontaktovat, je třeba, abyste se řídili zásadami slušného chování. Váš požadavek nejdříve přijme operátorka, která se nezabývá vaší konkrétní hrou a nenese na ni ani na jakémkoli možném podvodu žádný podíl.

Daleko větší riziko ztráty peněz nebo zneužití citlivých soukromých údajů, než představuje virtuální casino, pro vás může být spíše vlastní neopatrnost při práci s vaším počítačem. Používejte proto kvalitní antivirový program a další účinné softwary, které zabezpečí váš počítač.

Sdílej na